• LAZER GÖZLÜK KULLANMA GENEL TALİMATLARI

 • Lazerli tehlikeli bölgelere giren herkes muhakkak uygun göz koruması sağlayan lazer gözlüğü takmak zorundadır.
 • Lazer Koruma ve alıştırma gözlükleri , gözleri direk lazer ışınlarının kaza ile çarpmasına karşı korur. Lazer ışınlarına doğrudan bakmak doğru değildir. Lazer koruma gözlükleri sadece lazerli ortamlarda kullanılmalıdır. Harici Deniz,Hava ve Karayolunda kullanımı için onayı yoktur.
 • Optiklerin hatalı dizilmesi ve ya hizasının kayması sonucunda yansıtıcı nesnelerin üzerinden yansıyan lazer ışınlarının etkisi de tehlikelidir.
 • Sınır değerlerinde ve dayanıklık testlerinde 6 saniye süreyle maksimum darbe temel alınmıştır.
 • Görünür ışık geçirgenliğiğinin (VLT- Visible Light Transmission) %20 den aşağı olduğu durumlarda lazer koruma gözlüklerinin kullanılabilmesi için ilave aydınlatma gerekir.
 • Açık yada koyu renkli filtreler, uyarı ışıklarının ya da sinyallerin görülüp fark edilmesini engelleyebilir.
 • Hasarlı gözlükleri , lambaları ve filtreleri/camları (çizilmiş,rengi solmuş vb.) derhal değişmesi gerekir.
 • Açı aralığı +/- 30 olan yansıtıcı filtreler standarda uygun koruma sağlar.
 • Lazerin deriye temas etmesi kalıcı , alerjik sorunlara neden olabilir.
 • TEKNİK DESTEK

 • Gözlük, Filtre yada camların herhangi bir şekilde hasar görmesi ya da bunların koruyucu özelleriklerinden herhangi bir şekilde şüphelenmeniz halinde , lütfen teknik destek birimimize başvurunuz. info@lazergozluk.net
 • Lazer Koruyuculuğu açısından koruyucu gözlük ve filtre testi.
 • Spektrum ölçümleri ( Filtreler ve Koruyucu Gözlükler)
 • Onarım ve Değişim lazergozluk.net ürünleri için geçerlidir.


 • İŞARETLER

 • Lazer Koruyucu gözlükler için işaretler (EN 207
 • Alıştırma gözlükleri sadece kazara lazere maruz kalmaya karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Gözük kullanıcıları , Lazer ışımasından gözlerinin kamaştığını hissettikleri an hemen uzağa bakmalıdır.
 • Lazer Türleri : D = Sürekli Lazer, I = darbeli lazer, R = Büyük Dalga , M = Kilitli kip. ( Sonda "Y" olması, 25Hz'den büyük darbe tekrarlama frekansında test edildiği anlamına gelir.)
 • TEST İŞARETİ : DIN CERTO
 • TAŞIMA VE KULLANMA TALİMATI
 • Lazer Koruma Gözlüğünü kuru temizleyin ( kuru aşınma etkisi)
 • Sıvıların (su, ultrasın banyosu, dezenfektan vb.) içine sokmayın.
 • Kimyasallarla ya da diğer aşındırıcı sıvılarla temizlemeyin.

Lazer Güvenlik Bilgileri

Yararlı Kaynaklar

LAZER NEDİR

LAZER, Uyarılmış Radyasyon Emisyonuyla Işık Amplifikasyonu anlamına gelen bir kısaltmadır. Lazer tarafından üretilen enerji, elektromanyetik spektrumun optik bölümünün içinde veya yakınındadır (bkz. Şekil 1). Enerji, uyarılmış emisyon adı verilen atomik bir süreçle son derece yüksek yoğunluğa yükseltilir. "Radyasyon" terimi genellikle yanlış yorumlanır, çünkü terim aynı zamanda radyoaktif malzemeleri veya iyonlaştırıcı radyasyonu tanımlamak için de kullanılır. Ancak kelimenin bu bağlamda kullanımı bir enerji aktarımını ifade eder. Enerji iletim, konveksiyon ve radyasyon yoluyla bir konumdan diğerine hareket eder. Lazer ışığının rengi normalde lazerin dalga boyu cinsinden ifade edilir. Bir lazerin dalga boyunu ifade etmede kullanılan en yaygın birim nanometredir (nm). Bir metrede bir milyar nanometre vardır.

Spektrum GrafiğiOptik spektrum. Lazer ışığı iyonlaştırıcı değildir ve morötesi (100 - 400 nm), görünür (400 - 700 nm) ve kızılötesi (700 nm - 1 mm) arasında değişir.

LAZER TEHLİKELERİ VE IŞIN TEHLİKELERİ

Lazer yoğun, çok yönlü bir ışık demeti üretir. Bir nesneye yönlendirilirse, yansıtılırsa veya odaklanılırsa, lazer ışığı kısmen emilecek ve nesnenin yüzeyinin ve/veya iç kısmının sıcaklığını yükselterek, potansiyel olarak malzemenin değişmesine veya deformasyonuna neden olacaktır. Lazer cerrahisine ve malzeme işlemeye uygulanan bu özellikler doku hasarına da neden olabilir. Doku üzerindeki bu belirgin termal etkilere ek olarak, lazer radyasyonunun dalga boyu yeterince kısa olduğunda, yani spektrumun ultraviyole veya mavi bölgesinde, fotokimyasal etkiler de olabilir. Günümüzde çoğu yüksek güçlü lazer, normal çalışma sırasında lazer radyasyonuna erişimi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Düşük güçlü lazerler, tehlike oluşturmayan seviyelerde lazer ışığı yayabilir.

İnsan vücudu, belirli lazerlerin çıkışına karşı savunmasızdır ve belirli koşullar altında maruz kalma, göze ve cilde zarar verebilir. Lazer radyasyonunun biyolojik tehlikelerini anlamak için göz ve cilt yaralanma eşikleri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. İnsan gözünün yaralanmaya karşı neredeyse her zaman insan derisinden daha savunmasız olduğu artık yaygın olarak kabul edilmektedir. Kornea (gözün optiklerinin şeffaf, dış ön yüzeyi), cildin aksine, onu çevreden korumak için harici bir ölü hücre tabakasına sahip değildir. Optik spektrumun uzak-ultraviyole ve uzak-kızılötesi bölgelerinde, kornea lazer enerjisini emer ve hasar görebilir. Şekil 2, farklı lazer dalga boyu bölgeleri için gözün absorpsiyon özelliklerini göstermektedir. Yakın-ultraviyole bölgede ve yakın-kızılötesi bölgede belirli dalga boylarında, göz merceği yaralanmaya karşı savunmasız olabilir. Bununla birlikte, en büyük endişe kaynağı, optik spektrumun retinal tehlike bölgesinde, yaklaşık 400 nm (mor ışık) ila 1400 nm (yakın kızılötesi) ve optik spektrumun tüm görünür kısmını içeren lazer maruziyetidir. Bu spektral bölge içinde, hizalanmış lazer ışınları retina üzerinde çok küçük bir noktaya odaklanmak üzere getirilir. Bu, Şekil 3'te gösterilmektedir. Bu spektral bölge içinde, hizalanmış lazer ışınları retina üzerinde çok küçük bir noktaya odaklanmak üzere getirilir. Bu, Şekil 3'te gösterilmektedir. Bu spektral bölge içinde, hizalanmış lazer ışınları retina üzerinde çok küçük bir noktaya odaklanmak üzere getirilir. Bu, Şekil 3'te gösterilmektedir.

Göz küresi grafiğiİnsan gözünün soğurma özellikleri (Sliney & Wolbarsht'tan, Lazerler ve Diğer Optik Kaynaklarla Güvenlik, Plenum Press, 1980)

Göz küresi grafiğiİnsan gözünün odaklama etkileri(Sliney & Wolbarsht'tan, Lazerler ve Diğer Optik Kaynaklarla Güvenlik, Plenum Press, 1980)

En kötü durum maruziyetinin meydana gelmesi için, kişinin gözünün belli bir mesafeye odaklanması ve göze doğrudan bir ışın veya aynasal (aynaya benzer) bir yansıma girmesi gerekir. Retina tehlikesi bölgesindeki paralelleştirilmiş bir ışından göze giren ışık, retinaya çarptığında 100.000 kat daha fazla yoğunlaşır. Bu nedenle, görünür, 10 miliwatt/cm2'lik bir lazer ışını, retinaya 1000 watt/cm2'lik bir maruziyete neden olur ve bu da hasara neden olmak için yeterli güç yoğunluğundan (ışın) fazladır. Göz belli bir mesafeye odaklanmazsa veya ışın dağınık bir yüzeyden (ayna benzeri değil) yansırsa, yaralanmaya neden olmak için çok daha yüksek lazer radyasyonu seviyeleri gerekli olacaktır. Aynı şekilde, bu oküler odaklama etkisi cilt için geçerli olmadığından, cilt bu dalga boylarından kaynaklanan yaralanmalara karşı çok daha az hassastır.

Göz belli bir mesafeye odaklanmazsa veya ışın dağınık bir yüzeyden (ayna benzeri değil) yansırsa, yaralanmaya neden olmak için çok daha yüksek lazer radyasyonu seviyeleri gerekli olacaktır. Aynı şekilde, bu oküler odaklama etkisi cilt için geçerli olmadığından, cilt bu dalga boylarından kaynaklanan yaralanmalara karşı çok daha az hassastır.

IŞIN DIŞI TEHLİKELER

Lazer ışınının kendisinden göz ve cilt üzerindeki doğrudan tehlikelere ek olarak, lazer kullanımıyla ilişkili diğer tehlikeleri de ele almak önemlidir. Bu ışın dışı tehlikeler, bazı durumlarda, örneğin elektrik çarpması, yangın ve boğulma gibi yaşamı tehdit edici olabilir. Tablo 1, lazer kullanımıyla ilişkili potansiyel ışın dışı tehlikelerden bazılarını göstermektedir. Bu tehlikelerin çeşitliliği nedeniyle, tehlike değerlendirmelerini gerçekleştirmek için güvenlik ve/veya endüstriyel hijyen personelinin istihdam edilmesi gerekli olabilir.